Veiligheid – VOG

Hieronder kunt u de informatie terug vinden met betrekking tot ons aanstellingsbeleid, vertrouwens(contact)persoon en onze gedragscode.

Aanstellingsbeleid

Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriƫnterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.
Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad een schriftelijke instemming gehouden. Bij meerderheid van stem wordt is het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij geen meerderheid van stem is behaald, gaat de groepsbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger. Zie ook de link naar de informatie pagina van Scouting Nederland. https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/verklaring-omtrent-het-gedrag

Vertrouwens(contact)persoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Gedragscode

De gedragscode kunt u hier downloaden